Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Archiwa"" according to the criterion: Subject


Showing 1-39 from 39 results
library suggestion
Title:
Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym : wolność, całość i niepodległość 1794
Authors:
Sobolowa, Barbara
Publication Year:
1985
Publisher:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Books
library suggestion
Title:
Mundus archii mundus memoriae : Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945-2005
Publication Year:
2007
Publisher:
Szczecin : "Dokument"
Books
library suggestion
Title:
Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005) : tradycja i współczesne wyzwania : materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 września 2005 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Publication Year:
2007
Publisher:
Warszawa ; Szczecin : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Books
library suggestion
Title:
Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie
Publication Year:
1997
Publisher:
Szczecin : "Dokument"
Books
library suggestion
Title:
Skarby szczecińskiego archiwum
Publication Year:
1979
Publisher:
Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza
Books
library suggestion
Title:
Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku = Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20. Jahrhundert
Publication Year:
2002
Publisher:
Szczecin : "Pedagogium"
Books
library suggestion
Title:
Archiwa polskie
Publication Year:
1998
Publisher:
Szczecin-Warszawa : "Dokument"
Books
library suggestion
Title:
Wzory pism i umów niezbędnych w sprawach cywilno-prawnych i gospodarczych
Publication Year:
2000
Publisher:
Jaktorów : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR"
Books
library suggestion
Title:
Polski słownik archiwalny
Authors:
Grygier, T
Publication Year:
1974
Publisher:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe
Books
library suggestion
Title:
Kto napisze naszą historię? : ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma
Authors:
Kassow, Samuel D. (1947- )
Publication Year:
2017
Publisher:
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Books
library suggestion
Title:
Kto napisze naszą historię [Film] = Who will write our history
Publication Year:
[2019]
Publisher:
Warszawa : Agora
Movies
library suggestion
Title:
Aby osiągnąć cel, czyli Jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon
Publication series:
Biblioteka Menedżera
Publication Year:
1996
Publisher:
Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Books
library suggestion
Title:
Archiwalia Mickiewiczowskie
Authors:
Fiszman, Samuel
Publication Year:
1962
Publisher:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Books
library suggestion
Title:
Wzory listów i pism : korespondencja praktyczna : gratulacje, życzenia, zaproszenia, podania, życiorysy
Publication Year:
2000
Publisher:
Warszawa : Przegląd Reader's Digest
Books
library suggestion
Title:
Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648 = Zeugnisse Pommerscher Geschichte : Herzogtum Pommern 1140-1648
Publication Year:
1999
Publisher:
Szczecin : Dokument
Books
library suggestion
Title:
Mickiewicz w Rosji : z archiwów, muzeów, bibliotek Moskwy i Leningradu
Authors:
Fiszman, Samuel
Publication Year:
1949
Publisher:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Books
library suggestion
Title:
Archiwum Ringelbluma : dzień po dniu Zagłady
Publication series:
Żydzi Polscy
Publication Year:
2011
Publisher:
Warszawa : Ośrodek Karta : Żydowski Instytut Historyczny : Dom Spotkań z Historią
Books
library suggestion
Title:
Archiwum Ringelbluma : dzień po dniu Zagłady
Publication series:
Żydzi Polscy
Publication Year:
2008
Publisher:
Warszawa : Ośrodek Karta [etc.] : Żydowski Instytut Historyczny
Books
library suggestion
Title:
Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 1, Listy o Zagładzie
Publication Year:
1997
Publisher:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Books
    Showing 1-39 from 39 results
    Feedback

    Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

    Feedback form