Information

Liebe Benutzerin, lieber Benutzer, die Anwendung benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.

Sie suchen nach dem Ausdruck " "Archiwa"" nach einem Kriterium: Thema


Anzeigen 1-39 von 39
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym : wolność, całość i niepodległość 1794
Autoren:
Sobolowa, Barbara
Jahr der Ausgabe:
1985
Herausgeber:
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Mundus archii mundus memoriae : Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945-2005
Jahr der Ausgabe:
2007
Herausgeber:
Szczecin : "Dokument"
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945-2005) : tradycja i współczesne wyzwania : materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 września 2005 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Jahr der Ausgabe:
2007
Herausgeber:
Warszawa ; Szczecin : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie
Jahr der Ausgabe:
1997
Herausgeber:
Szczecin : "Dokument"
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku = Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20. Jahrhundert
Jahr der Ausgabe:
2002
Herausgeber:
Szczecin : "Pedagogium"
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Wzory pism i umów niezbędnych w sprawach cywilno-prawnych i gospodarczych
Jahr der Ausgabe:
2000
Herausgeber:
Jaktorów : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR"
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Aby osiągnąć cel, czyli Jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon
Serie:
Biblioteka Menedżera
Jahr der Ausgabe:
1996
Herausgeber:
Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Wzory listów i pism : korespondencja praktyczna : gratulacje, życzenia, zaproszenia, podania, życiorysy
Jahr der Ausgabe:
2000
Herausgeber:
Warszawa : Przegląd Reader's Digest
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648 = Zeugnisse Pommerscher Geschichte : Herzogtum Pommern 1140-1648
Jahr der Ausgabe:
1999
Herausgeber:
Szczecin : Dokument
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Archiwum Ringelbluma : dzień po dniu Zagłady
Serie:
Żydzi Polscy
Jahr der Ausgabe:
2011
Herausgeber:
Warszawa : Ośrodek Karta : Żydowski Instytut Historyczny : Dom Spotkań z Historią
Vorschlag der Bibliothek
Titel:
Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 1, Listy o Zagładzie
Jahr der Ausgabe:
1997
Herausgeber:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
    Anzeigen 1-39 von 39
    Feedback geben

    Ihr Feedback ist für uns sehr wichtig und kann uns sehr dabei helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen könnten, um das kurze Formular auszufüllen.

    Formular